Thông số kỹ thuật Phục hồi dữ liệu 4DDiG

Phục hồi dữ liệu 4DDiG có thể khôi phục dữ liệu của hơn 1000 loại và định dạng, đồng thời hỗ trợ khôi phục dữ liệu từ các tình huống mất dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như vô tình xóa, phân vùng, định dạng, sự cố hệ thống, vi rút tấn công, cắt điện, v.v.